Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów

Księgarnia luzaknakolkach.pl działająca pod adresem http://luzaknakolkach.pl/ jest platformą prowadzoną przez firmę:

Venta Beata Kaznowska
ul. Rysia 12, Adamowizna, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 529 181 2566, REGON: 3649223290000593375

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim luzaknakolkach.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych książek do punktu odbioru zamówień.

Punkt odbioru zamówień – jest to lokal przedsiębiorstwa luzaknakolkach.pl, w którym można odbierać towary zarezerwowane do zakupu osobistego przez Klienta. Adres Punktu odbioru zamówień jest taki sam jak adres siedziby Venta Beata Kaznowska.

Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://luzaknakolkach.pl/

2. W punktach odbioru zamówień

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a luzaknakolkach.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie luzaknakolkach.pl zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdej książce, nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie luzaknakolkach.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka „Kontakt”)

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

Gdy zamówienie jest odbierane w punktach odbioru zamówień:

1. Osobiście gotówką lub przelewem bankowym na konto: BZ WBK 43 1090 2851 0000 0001 2355 9683  – w przypadku, gdy zamówienie jest odbierane w Punkcie Odbioru Zamówień

Gdy zamówienie ma być wysłane:

 1. Klient otrzymuje możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu ekspresowych płatności elektronicznych Przelewy24.pl. W przypadku chęci skorzystania z tej formy płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami przekazywanymi za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 2. Klient nie jest obciążany dodatkowymi opłatami z tytułu korzystania z serwisu Przelewy24
 3. W przypadku problemów z realizacją płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 sklep www.simplybooks.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Pełny regulamin systemu płatności Przelewy24 jest dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez luzaknakolkach.pl zapłaty za zamówienie. Klient otrzyma powiadomienia odnośnie statusu zamówienia na wskazany adres e-mail.

§ 5. Realizacja zamówień

Czas realizacji zamówień:

 1. Zamówienia złożone do godziny 15:00 przejdą do realizacji tego samego dnia.
 2. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 przejdą do realizacji kolejnego dnia roboczego.
 3. Zamówienia złożone w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy przejdą do realizacji w pierwszym dniu roboczym następujący po dniu wolnym.
 4. W przypadku wybrania metody odbioru osobistego, zamówienie będzie gotowe do odbioru dopiero po otrzymaniu wiadomości na wskazany przez klienta adres email potwierdzającej zmianę statusu zamówienia.
 5. Miejsce odbioru zamówień z osobistym odbiorem to: ul. Rysia 12, Adamowizna, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Prosimy o ówczesny kontakt telefoniczny pod numer +48 505 408 744.
 6. W przypadku zamówień wysyłkowych, zamówienia na terenie Polski będą realizowane w przeciągu 3-5 dni roboczych.
 7. W przypadku zamówień wysyłkowych poza granice Polski lecz na terenie Unii Europejskiej, będą realizowane w przeciągu 5-7 dni roboczych.
 8. Zamówienia wysyłkowe poza granice Unii Europejskiej będą realizowane do 10 dni roboczych lub we wskazanym przez luzaknakolkach.pl terminie. W takich przypadkach zostanie wysłana informacja do klienta na wskazany przez nich adres email.

 

Metody realizacji zamówień wysyłkowych:

 1. Zamówienia wysyłkowe będą realizowane poprzez Pocztę Polską oraz firmę partnerską inPost.
 2. Koszt realizacji zamówienia jest wskazany przed momentem jego złożenia i zależy od wskazanej lokalizacji dostawy oraz
 3. Dostępne metody realizacji zamówień wysyłkowych na terenie Polski to: List Ekonomiczny, List Polecony, Kurier inPost, Paczkomat inPost oraz List Polecony inPost
 4. Zamówienia wysyłkowe realizowane poza granice Polski będą realizowane przez Pocztę Polską, firmę inPost lub wskazanego przez luzaknakolkach.pl partnera.
 5. Pełne regulaminy realizacji zamówień wysyłkowych poprzez firmę inPost są dostępne pod adresem: https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy

 

Koszty realizacji zamówień wysyłkowych:

 1. Ceny zawierają podatek VAT i uwzględniają koszty spakowania, wysłania i transportu zamówienia na wskazany adres.
 2. Klient może odstąpić od realizacji zamówienia poprzez wskazane niżej metody poprzez wybranie metody „odbiór osobisty” i zorganizowania transportu we własnym zakresie.
 3. W takich przypadkach klient jest zobowiązany poinformować luzaknakolkach.pl o szczegółach ustaleń dotyczących odbioru zamówienia.
 4. Niżej przedstawiamy pełny cennik zamówień wysyłkowych:

 

Na terenie Polski:

 • List ekonomiczny krajowy – 5zł
 • List polecony krajowy – 8zł
 • Kurier inPost – 14zł
 • Paczkomat inPost – 12zł
 • Paczka e-commerce InPost – 8zł
 • Odbiór osobisty – 0zł

 

Na terenie poszczególnych państw Unii Europejskiej:

 • List ekonomiczny zagraniczny – 12zł
 • List polecony zagraniczny – 15zł

 

Pozostałe państwa:

 • Płaska stawka – 50zł

 

§ 6. Warunki reklamacji

luzaknakolkach.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez znaczących wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”).

luzaknakolkach.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Dostarczenie wadliwej książki wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:

luzaknakolkach.pl
ul. Rysia 12, Adamowizna
05-825 Grodzisk Mazowiecki
z dopiskiem „reklamacja”.

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – luzaknakolkach.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a luzaknakolkach.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez luzaknakolkach.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez luzaknakolkach.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym luzaknakolkach.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez luzaknakolkach.pl).

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć luzaknakolkach.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do luzaknakolkach.pl na adres:

luzaknakolkach.pl
ul. Rysia 12, Adamowizna
05-825 Grodzisk Mazowiecki
z dopiskiem „zwrot”.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, luzaknakolkach.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

5. luzaknakolkach.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. luzaknakolkach.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. luzaknakolkach.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku, gdy opakowanie elementów dodatkowych, gier, puzzli, płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 8. Dane osobowe 

1. Rejestrując się w luzaknakolkach.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia oraz celów marketingowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z luzaknakolkach.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z luzaknakolkach.pl oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.

2. luzaknakolkach.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a luzaknakolkach.pl,
– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z luzaknakolkach.pl umowy,
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Simplybooks.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Obecność towarów na stronach Simplybooks.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Cała zawartość STRONY jest przedmiotem praw autorskich należących do FIRMY. Nic na STRONIE nie powinno być rozumiane jako dawana Państwu zgoda lub pozwolenie na wykorzystywanie zdjęć, treści, znaku towarowego, logo lub innych informacji ze STRONY. Kopiowanie lub ściąganie informacji ze STRONY nie przenosi na Państwa praw autorskich. Zawartość STRONY może być zmieniana przez FIRMĘ; nie dotyczy to zmiany niniejszego Regulaminu jeżeli został on już zaakceptowany przez klienta.

5. Kolory zdjęć produktów prezentowanych w Sklepie, mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów tych produktów – jest to związane z indywidualnymi ustawieniami kolorów na urządzeniach Klienta. Nie stanowi to podstawy do reklamacji.

6. Zaznaczony w opisie Towaru stan, oznacza:

 • 5/5 – Towar idealny  lub noszący minimalne ślady użytkowania
 • 4/5 – Towar noszący niewielkie ślady użytkowania
 • 3/5- Towar noszący widoczne ślady użytkowania

 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31 października 2017 roku.